Categories
Uncategorized

Hantera stress bättre tillsammans

Härom veckan föreläste jag om stress och stresshantering för medarbetare på en större fabrik i Sverige. Många medarbetare tog chansen att stanna upp och reflektera kring sin situation och kring vad de kan göra annorlunda för att förebygga och hantera negativa konsekvenser av stress.

Kollegors stress märks ofta

På temat “varningssignaler för stress” beskrev flera deltagare att stress kunde märkas på kollegornas ton i mail eller samtal. Tonen blir ofta mer hård och kort. En medarbetare berättade att hon hört att det bästa är att försöka hålla vantrivsel och stress inom sig så att det inte ”smittar” andra runtomkring.

Min övertygelse är att kollegorna ändå märker om man är stressad oavsett om man berättar det eller inte, tex på tonen, tempot eller humöret. Forskningen visar sig att om man istället för att bara kämpa på och låtsas som ingenting kan berätta för någon kollega om hur man mår och upplever sin situation så minskar de negativa effekterna av stress. Om någon är intresserad av hur socialt stöd kan öka vår förmåga att hantera stress kan jag rekommendera Kelly McGonigals bok The upside of stress.

Jag menar alltså inte att man ska ägna alla kafferaster åt att klaga på saker som inte fungerar utan att det ibland finns utrymme att berätta för någon/några om hur man verkligen mår, för att kunna ge varandra stöd.

Minska konflikter genom förståelse

När vi känner oss pressade och stressade minskar ofta toleransen för människor som vi har svårare att förstå och det kan i sin tur skapa konflikter och ytterligare stress / vantrivsel. För att kunna ge varandra stöd och minska konflikter behöver man öva på att ”ta andras perspektiv”. Medkänsla är inte medfött utan en färdighet vi behöver öva. Vissa kollegor har vi lättare att förstå och relatera till. Andra känns nästan omöjligt. Vi människor är snabba på att döma och tro att vi förstått, istället för att fråga och visa nyfikenhet, vilket är det som kan möjliggöra förståelse för sådant vi som ligger längre ifrån oss.

Klippet från Dansk TV tycker jag illustrerar detta på ett fantastiskt sätt: https://youtu.be/B3_52CULpJg

Om du vill veta mer om ämnen jag föreläser om eller hur du kan kontakta mig för förfrågan kring utbildning och föreläsning se: http://solidskills.se/forelasningar/

Categories
Uncategorized

Mitt arbete med parterapi

Jag arbetar mer och mer med parterapi, ett spännande och dynamiskt arbete. När par söker hjälp hos mig har de ofta hamnat i ett låst läge i deras kommunikation. Samma scenario repeteras och har lett till besvikelser och misstro. Konflikterna kan till exempel handla om hushållssysslor, om ekonomi eller om barnuppfostran. Men det som i diskussionerna börjar handla om hur man packar diskmaskinen går ofta över till att handla om hur man kommunicerar och beter sig mot varandra.

Under de första samtalen i parterapin kartlägger vi hur dessa kommunikationsmönster uppstår och ökar förståelsen för vad som händer i dessa situationer. I min roll som psykolog ligger att hålla i taktpinnen och se till att bägges upplevelser och perspektiv får plats. Vi har ett gemensamt kartläggningssamtal följt av varsitt individuellt. Efter kartläggningen delger jag min bedömning kring hur parterapi skulle kunna vara till hjälp. Jag ritar och skriver på min whiteboard för att konkretisera vad som gör att deras kommunikationsmönster ser ut som det gör liksom att visa hur man kan göra förändringar.

Fokus ligger primärt på att öka förståelse och acceptans för den andre. Förståelse och acceptans skapar en plattform för eventuella förändringar. Paret får hjälp att formulera gemensamma mål och värderingar för relationen och det gemensamma livet. På så sätt kan man börja arbeta med som ett team istället för konkurrerande lag. Man kan hitta sätt att hjälpa varandra att agera i linje med det man tycker är viktigt och även hjälpa varandra när man inte lyckas att hålla humöret eller den goda tonen.

Det är viktigt att hitta nya sätt att förhålla sig till de problem man upplever i relationen och det är lika viktigt att öka positiv samvaro så att det som fungerar bra kan få mer plats. Gemensamt för många par som jag möter är att det var länge sedan man gjorde något roligt ihop. Positiv samvaro i relationer kan skapa en buffert för att kunna hantera svårigheter och gör att man kommer i kontakt med de positiva känslorna i relationen igen.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller funderar på om parterapi skulle kunna vara till hjälp för dig. Om du vill läsa mer på ämnet kan jag rekommendera en självhjälpsbok skriven av Russ Harris som heter “Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy”.

Categories
Uncategorized

Arbetsrätt + Psykologi = Sant

Jag deltog häromdagen i Alliators tvådagars-kurs i Arbetsrätt med Dina Jacobson, http://www.alliator.se/ledarskapsprogram/ . Under dagarna fick jag verkligen upp ögonen för hur arbetsrätt och psykologi hänger ihop.

Arbetsrätten ger kunskap om vad och psykologin om hur. För ett fungerande ledarskap behövs både kunskap om vad som gäller och om hur man som ledare ska agera för att få sina medarbetare att följa reglerna.

Det är arbetsgivarens ansvar att besluta om ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Huruvida dessa följs beror på hur chefen förmedlar reglerna men allra mest på om chefen ser till att det finns konsekvenser för om man följer eller inte följer reglerna.

Chefen påpekar att alla ska komma i tid till möten och hänvisar till företagets ordningsregler. Stina är ny på arbetsplatsen och till första avdelningsmötet är hon i god tid och är först på plats. De andra kommer insläntrandes efter utsatt tid. Chefen inväntar nästan alla och mötet kommer igång sent. Stina kommer i tid några gånger till men lär sig snabbt att det inte är någon idé att vara i tid. Chefens ord och skrivna regler om att man ska komma i tid åtföljs inte av några konsekvenser.

Exemplen vi hade uppe under kursdagarna handlade om allt från skyddskor till semesterplanering.

Ett exempel kring semesterplanering handlade om en arbetsgrupp där man alltid följt en viss turordning med tre semesterperioder. Det hade alltid varit på samma sätt fram till att en ny medarbetare kom in i gruppen. Den nya medarbetaren gick till cheferna och sa att han ville byta semesterperiod för att passa hans privata planering. Cheferna hade aldrig tidigare fått den här frågan och de lät honom byta semesterperiod. Detta kom cheferna senare att ångra. När resten av gruppen förstått att de också kunde byta semesterperiod och i alla år missat viktiga födelsedagar, semester med familjen och så vidare, så ville ingen längre vara lojal med planerade semesterperioder.

Jag höll nyligen i en utbildning för chefer i hur man tar upp känsliga ämnen med sina medarbetare. Till exempel om en medarbetare skrivit något olämpligt om företaget på social media. I utbildningen handlade det om hur man tar upp frågorna på ett sätt som gör att medarbetaren förstår och får förutsättningar att göra förändringar, liksom hur man som chef kan skapa tydliga konsekvenser.

Om ni vill ha min hjälp med att få era riktlinjer, policys och värdeord att efterföljas -kontakta mig så kan vi prata mer! Maila till info@solidskills.se eller ring Emelie på 0739-266769.

Categories
Uncategorized

Bull’s Eye -ett effektivt verktyg i FACT

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Att hjälpa klienter att komma i kontakt med vad som är viktigt för dem i livet är en central del av arbetsmetoden FACT (Fokuserad ACT). Bullseye är ett effektivt verktyg för det.

Förra veckan höll jag en utbildning i FACT för Psykologiskt rådgivningscenter på SOS International i Göteborg. Under utbildningen berättade jag bland annat om hur man kan använda Bull’s Eye för att förtydliga värderingar. Bull’s Eye är en modell som ursprungligen utformats av en psykolog som heter Tobias Lundgren. Idag finns modellen i flera versioner.

Värderingar

Värderingar är enligt ACT (Acceptande and commitment therapy) våra innersta önskemål om hur vi vill interagera med och relatera till världen, andra människor och till oss själva. De är ledande principer som kan vägleda oss och motivera oss i livet. Värderingar återspeglar vad du vill göra och hur du vill göra det. De handlar om hur du vill bete dig mot dina vänner, din familj, dig själv, din omgivning, ditt arbete och så vidare.

Värderingar är inte samma sak som mål. Värderingar är som riktningar vi siktar mot och mål är vad vi vill uppnå på vägen. En värdering kan liknas vid att vara på väg västerut. Ett mål är som floden eller berget eller dalen vi siktar på att passera när vi reser i den riktningen. Målen kan nås eller bockas av medan värderingar är en riktning du kan gå mot. Oavsett hur långt västerut man går, når man aldrig dit! Om du till exempel vill vara en kärleksfull och omtänksam partner så är det en värdering, det finns saker du kan göra som visar att du är påväg i den riktningen. Om du däremot vill gifta dig, så är det ett mål – det kan bockas av och uppnås.

Hur modellen Bull’s Eye fungerar

Bull’s Eye illustreras som en piltavla uppdelad i fyra delar. De fyra delarna är livsområden som är viktiga i livet; relationer, arbete/utbildning, hälsa och fritid. Inom varje livsområde kan man specificera ytterligare. Inom livsområdet relationer kan man till exempel avse relationen till barnen, till min man och så vidare. Bull’s Eye är en modell som man kan arbeta med för att klargöra sina värderingar liksom formulera mål kring vad man kan göra för att leva i enlighet med sina värderingar.

Jag använder Bull’s Eye när jag arbetar med FACT, det vill säga med individer i terapi men jag använder även modellen när jag arbetar med par i terapi liksom när jag arbetar med chefer och utbildar i ledarskapsfrågor. För trots att det kan kännas jobbigt att stanna upp och reflektera kring hur jag vill vara och leva så känner nästan alla ett självklart behov av att ha en medveten riktning i livet.

Categories
Uncategorized

Man bli aldrig färdiglärd

I förra veckan var jag i Stockholm och höll en utbildning som jag kallade ”Om hälsa, kommunikation och om att ta ansvar”. Det var en uppdragsutbildning för en mindre personalgrupp och deras två närmaste chefer. Utbildningen var bara en del av ett aktivt arbete de gör kring hälsa och kommunikation.

En av huvudfrågorna vi adresserade under dagen var: Om jag har ett problem med någon eller något, när ska jag agera och försöka förändra och när ska jag acceptera och ”släppa” det? Om man väljer att agera och till exempel ta upp problemet med den det berör, hur gör man det på bästa sätt? Vi pratade vidare om (och gjorde övningar kring) hur man kan göra för att acceptera och ”släppa” problem som man inte kan förändra. Det låter enkelt men är ofta svårt.

Om man upplever ett problem med någon är det lätt att prata om hur kollegan är, istället för att prata om va kollegan gör. Om jag säger till min kollega att jag uppskattar att hon är lyhörd och flexibel så är det svårt för henne att veta vad hon gjort som jag uppskattat. Vilket också gör det svårt att göra mer av eller fortsätta med. Det är lättare för henne att veta vad jag menar om jag istället säger att jag uppskattar att hon svarar på mina mail så snabbt och att hon erbjuder flera mötestider när vi ska boka möten. Feedback med fokus på beteende har ett tydligt instruktionsvärde.

När vi skulle avsluta utbildningsdagen sa jag till gruppen att det var så roligt att föreläsa för dem för att de var så engagerade. Ooops, så gjorde jag det själv, pratade om egenskaper istället för beteende. Jag kunde inte hålla mig för skratt och rättade till det och sa ”att det varit så roligt att de alla delat med sig av sina tankar under dagen”.

Det är tur att man aldrig blir färdiglärd. Det vore tråkigt.

Categories
Uncategorized

Samtalsträning

Samtalsträning med fokus på känsliga ämnen stod på dagens agenda för Pfizers chefer i Sollentuna. Emelie mötte en varm, öppen och intresserad chefsgrupp. Tack igen SOS International och Länsförsäkringar för ert förtroende.

Categories
Uncategorized

Mässa i Hässleholm

Emelie har varit och pratat om hälsa på på mässa i Häasleholm som Länsförsäkringars länsbolag Göinge-Kristianstad annordnar.

Emelie hade flera mini-föreläsningar på temat hälsa och Kristin som är hälsocoach höll i pinn-övningar för mässbesökarna.

Det är Emelie och Kristin som bloggar för Göinge-Kristianstad på temat hälsa.

Roligt att få vara del av en så ambitiös satsning på hälsa och förebyggande arbete.

Categories
Uncategorized

Utbildningsdagar i ACT

I samarbete med Alliator har jag just avslutat två mycket inspirerande utbildningsdagar i ACT för en grupp vakna och intresserade chefer. Upplevelsebaserat lärande med modiga deltagare.

Categories
kurs

Kursdag i stresshantering

kurs i stresshantering

Kursdag i stresshantering

Signalerna på stress kan vi alla känna igen: Bollarna vi jonglerar tappas, tankarna från dagen fortsätter när vi försöker somna, vi blir lättirriterade, glömmer saker, får svårt att koncentrera oss och fatta beslut. Fysiska symptom kommer med spända axlar, högt blodtryck, krånglande mage och hjärtat slår snabbare.

Vill du få redskap att hantera stress bättre? Vi erbjuder denna kursdag i stresshantering under vilken du inte enbart får teoretisk kunskap med det senaste från forskningen utan där du även får praktisk övning i hur du kan hantera stress och öka återhämtning.

Kursen hålls mestadels utomhus och med inslag av någon enkel aktivitet så som kajak eller kanotpaddling eller en promenad i naturen. Vi väljer en aktivitet som passar dagens väder.

Vi ser till att du får en rolig, avkopplande och lärorik dag med interaktion och utbyte med andra som också vill lära sig mer om stresshantering.

Exempel på frågeställningar som vi jobbar med under dagen:

  • Vad är stress?
  • Måste stress vara farligt?
  • Vilka varningssignaler finns?
  • Hur kan man förebygga stress?
  • Hur kan man hantera stress?
  • Vad är återhämtning?
  • Finns det positiv stress?

Kurstid: 7 tim

Plats: Någonstans i Göteborgs närområde.

Lunch och fika ingår.

Kursdatum: kommer

Vi håller även denna kurs för grupper. Hör av dig till oss för tillgänglighet och prisförslag.