Arbetsrätt + Psykologi = Sant

Jag deltog häromdagen i Alliators tvådagars-kurs i Arbetsrätt med Dina Jacobson, http://www.alliator.se/ledarskapsprogram/ . Under dagarna fick jag verkligen upp ögonen för hur arbetsrätt och psykologi hänger ihop.

Arbetsrätten ger kunskap om vad och psykologin om hur. För ett fungerande ledarskap behövs både kunskap om vad som gäller och om hur man som ledare ska agera för att få sina medarbetare att följa reglerna.

Det är arbetsgivarens ansvar att besluta om ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Huruvida dessa följs beror på hur chefen förmedlar reglerna men allra mest på om chefen ser till att det finns konsekvenser för om man följer eller inte följer reglerna.

Chefen påpekar att alla ska komma i tid till möten och hänvisar till företagets ordningsregler. Stina är ny på arbetsplatsen och till första avdelningsmötet är hon i god tid och är först på plats. De andra kommer insläntrandes efter utsatt tid. Chefen inväntar nästan alla och mötet kommer igång sent. Stina kommer i tid några gånger till men lär sig snabbt att det inte är någon idé att vara i tid. Chefens ord och skrivna regler om att man ska komma i tid åtföljs inte av några konsekvenser.

Exemplen vi hade uppe under kursdagarna handlade om allt från skyddskor till semesterplanering.

Ett exempel kring semesterplanering handlade om en arbetsgrupp där man alltid följt en viss turordning med tre semesterperioder. Det hade alltid varit på samma sätt fram till att en ny medarbetare kom in i gruppen. Den nya medarbetaren gick till cheferna och sa att han ville byta semesterperiod för att passa hans privata planering. Cheferna hade aldrig tidigare fått den här frågan och de lät honom byta semesterperiod. Detta kom cheferna senare att ångra. När resten av gruppen förstått att de också kunde byta semesterperiod och i alla år missat viktiga födelsedagar, semester med familjen och så vidare, så ville ingen längre vara lojal med planerade semesterperioder.

Jag höll nyligen i en utbildning för chefer i hur man tar upp känsliga ämnen med sina medarbetare. Till exempel om en medarbetare skrivit något olämpligt om företaget på social media. I utbildningen handlade det om hur man tar upp frågorna på ett sätt som gör att medarbetaren förstår och får förutsättningar att göra förändringar, liksom hur man som chef kan skapa tydliga konsekvenser.

Om ni vill ha min hjälp med att få era riktlinjer, policys och värdeord att efterföljas -kontakta mig så kan vi prata mer! Maila till info@solidskills.se eller ring Emelie på 0739-266769.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.