Hantera stress bättre tillsammans

Härom veckan föreläste jag om stress och stresshantering för medarbetare på en större fabrik i Sverige. Många medarbetare tog chansen att stanna upp och reflektera kring sin situation och kring vad de kan göra annorlunda för att förebygga och hantera negativa konsekvenser av stress.

Kollegors stress märks ofta

På temat “varningssignaler för stress” beskrev flera deltagare att stress kunde märkas på kollegornas ton i mail eller samtal. Tonen blir ofta mer hård och kort. En medarbetare berättade att hon hört att det bästa är att försöka hålla vantrivsel och stress inom sig så att det inte ”smittar” andra runtomkring.

Min övertygelse är att kollegorna ändå märker om man är stressad oavsett om man berättar det eller inte, tex på tonen, tempot eller humöret. Forskningen visar sig att om man istället för att bara kämpa på och låtsas som ingenting kan berätta för någon kollega om hur man mår och upplever sin situation så minskar de negativa effekterna av stress. Om någon är intresserad av hur socialt stöd kan öka vår förmåga att hantera stress kan jag rekommendera Kelly McGonigals bok The upside of stress.

Jag menar alltså inte att man ska ägna alla kafferaster åt att klaga på saker som inte fungerar utan att det ibland finns utrymme att berätta för någon/några om hur man verkligen mår, för att kunna ge varandra stöd.

Minska konflikter genom förståelse

När vi känner oss pressade och stressade minskar ofta toleransen för människor som vi har svårare att förstå och det kan i sin tur skapa konflikter och ytterligare stress / vantrivsel. För att kunna ge varandra stöd och minska konflikter behöver man öva på att ”ta andras perspektiv”. Medkänsla är inte medfött utan en färdighet vi behöver öva. Vissa kollegor har vi lättare att förstå och relatera till. Andra känns nästan omöjligt. Vi människor är snabba på att döma och tro att vi förstått, istället för att fråga och visa nyfikenhet, vilket är det som kan möjliggöra förståelse för sådant vi som ligger längre ifrån oss.

Klippet från Dansk TV tycker jag illustrerar detta på ett fantastiskt sätt: https://youtu.be/B3_52CULpJg

Om du vill veta mer om ämnen jag föreläser om eller hur du kan kontakta mig för förfrågan kring utbildning och föreläsning se: http://solidskills.se/forelasningar/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.