Mitt arbete med parterapi

Jag arbetar mer och mer med parterapi, ett spännande och dynamiskt arbete. När par söker hjälp hos mig har de ofta hamnat i ett låst läge i deras kommunikation. Samma scenario repeteras och har lett till besvikelser och misstro. Konflikterna kan till exempel handla om hushållssysslor, om ekonomi eller om barnuppfostran. Men det som i diskussionerna börjar handla om hur man packar diskmaskinen går ofta över till att handla om hur man kommunicerar och beter sig mot varandra.

Under de första samtalen i parterapin kartlägger vi hur dessa kommunikationsmönster uppstår och ökar förståelsen för vad som händer i dessa situationer. I min roll som psykolog ligger att hålla i taktpinnen och se till att bägges upplevelser och perspektiv får plats. Vi har ett gemensamt kartläggningssamtal följt av varsitt individuellt. Efter kartläggningen delger jag min bedömning kring hur parterapi skulle kunna vara till hjälp. Jag ritar och skriver på min whiteboard för att konkretisera vad som gör att deras kommunikationsmönster ser ut som det gör liksom att visa hur man kan göra förändringar.

Fokus ligger primärt på att öka förståelse och acceptans för den andre. Förståelse och acceptans skapar en plattform för eventuella förändringar. Paret får hjälp att formulera gemensamma mål och värderingar för relationen och det gemensamma livet. På så sätt kan man börja arbeta med som ett team istället för konkurrerande lag. Man kan hitta sätt att hjälpa varandra att agera i linje med det man tycker är viktigt och även hjälpa varandra när man inte lyckas att hålla humöret eller den goda tonen.

Det är viktigt att hitta nya sätt att förhålla sig till de problem man upplever i relationen och det är lika viktigt att öka positiv samvaro så att det som fungerar bra kan få mer plats. Gemensamt för många par som jag möter är att det var länge sedan man gjorde något roligt ihop. Positiv samvaro i relationer kan skapa en buffert för att kunna hantera svårigheter och gör att man kommer i kontakt med de positiva känslorna i relationen igen.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller funderar på om parterapi skulle kunna vara till hjälp för dig. Om du vill läsa mer på ämnet kan jag rekommendera en självhjälpsbok skriven av Russ Harris som heter “Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.