Bull’s Eye -ett effektivt verktyg i FACT

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Att hjälpa klienter att komma i kontakt med vad som är viktigt för dem i livet är en central del av arbetsmetoden FACT (Fokuserad ACT). Bullseye är ett effektivt verktyg för det.

Förra veckan höll jag en utbildning i FACT för Psykologiskt rådgivningscenter på SOS International i Göteborg. Under utbildningen berättade jag bland annat om hur man kan använda Bull’s Eye för att förtydliga värderingar. Bull’s Eye är en modell som ursprungligen utformats av en psykolog som heter Tobias Lundgren. Idag finns modellen i flera versioner.

Värderingar

Värderingar är enligt ACT (Acceptande and commitment therapy) våra innersta önskemål om hur vi vill interagera med och relatera till världen, andra människor och till oss själva. De är ledande principer som kan vägleda oss och motivera oss i livet. Värderingar återspeglar vad du vill göra och hur du vill göra det. De handlar om hur du vill bete dig mot dina vänner, din familj, dig själv, din omgivning, ditt arbete och så vidare.

Värderingar är inte samma sak som mål. Värderingar är som riktningar vi siktar mot och mål är vad vi vill uppnå på vägen. En värdering kan liknas vid att vara på väg västerut. Ett mål är som floden eller berget eller dalen vi siktar på att passera när vi reser i den riktningen. Målen kan nås eller bockas av medan värderingar är en riktning du kan gå mot. Oavsett hur långt västerut man går, når man aldrig dit! Om du till exempel vill vara en kärleksfull och omtänksam partner så är det en värdering, det finns saker du kan göra som visar att du är påväg i den riktningen. Om du däremot vill gifta dig, så är det ett mål – det kan bockas av och uppnås.

Hur modellen Bull’s Eye fungerar

Bull’s Eye illustreras som en piltavla uppdelad i fyra delar. De fyra delarna är livsområden som är viktiga i livet; relationer, arbete/utbildning, hälsa och fritid. Inom varje livsområde kan man specificera ytterligare. Inom livsområdet relationer kan man till exempel avse relationen till barnen, till min man och så vidare. Bull’s Eye är en modell som man kan arbeta med för att klargöra sina värderingar liksom formulera mål kring vad man kan göra för att leva i enlighet med sina värderingar.

Jag använder Bull’s Eye när jag arbetar med FACT, det vill säga med individer i terapi men jag använder även modellen när jag arbetar med par i terapi liksom när jag arbetar med chefer och utbildar i ledarskapsfrågor. För trots att det kan kännas jobbigt att stanna upp och reflektera kring hur jag vill vara och leva så känner nästan alla ett självklart behov av att ha en medveten riktning i livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.