Personligt ledarskap

-Ett unikt tillfälle att stanna upp och få fokusera på dig själv som människa och som ledare

Att vara ledare innebär ofta höga krav, svåra beslut och mycket att hålla reda på. Det kan göra att vardagen känns splittrad, stressig och händelsestyrd. Kan du känna igen dig?

När kraven är många i livet kan man ibland tappa riktningen och börja prioritera ”måsten” och ”borden” på bekostnad av sådant som är bra på längre sikt. I denna tvådagars utbildning får du hjälp att återta kontrollen över ditt liv. Genom konkreta modeller och övningar får du vägledning för att hitta balans mellan olika aktiviteter i privatliv och arbetsliv.

Du kommer att få verktyg för att hantera den ofrånkomliga stressen som är en del av livet liksom verktyg för att förändra den stress som är möjlig att påverka. Det är trots allt många saker i livet som vi inte kan påverka, oavsett hur mycket vi försöker bli av med dem. Vi behöver då lära oss att förhålla oss till dem på ett bra och fungerande sätt.

Under utbildningen kommer du att få lära dig hur mindfulness kan fungera som ett verktyg för att hantera oönskade tankar och känslor (tex oro och stress). I utbildningen Personligt ledarskap får du handfasta verktyg för att hantera stress och leva på ett mer hållbart sätt.

Utbildningen baseras på metoden Acceptance and Commitment Training (ACT) vilken har gedigen forskning bakom sig. Metoden har visat sig vara effektiv för att minska stress, öka produktivitet och fokus liksom främja generell hälsa för chefer i arbetslivet. 

I utbildningen får du möjlighet att:

  • Klargöra personliga livsmål
  • Konkretisera hur personliga livsmål kan vägleda dig
  • Lära dig mindfulness
  • Lära dig hantera ofrånkomlig stress
  • Få verktyg för att balansera privatliv och arbetsliv

Utbildningen omfattar två heldagar, uppdelat med två veckors mellanrum. Detta för att kunna börja använda verktygen och få möjlighet att läsa föreslagen litteratur. 

Kursdatum: Kursen ges som uppdragsutbildning, i första hand till vår samarbetspartner Alliator

Plats: Göteborg

KursledareEmelie Wagner, leg. psykolog, med stor erfarenhet av utbildning inom ledarskap och ACT. 

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill utvecklas i sitt ledarskap och sig själv som människa. 

Ingår: Fika förmiddag och eftermiddag. Material och bilder från utbildningen i elektronisk form. Kursintyg lämnas efter närvaro och aktivt deltagande under utbildningsdagen. 

Kursavgift: Kontakta oss för offert.