Medarbetarskap

En chef kan inte ensam driva utveckling utan behöver engagerade och ansvarstagande medarbetare. För att medarbetare ska bli bättre på att samarbeta behöver de, precis som chefer, få utbildning och övning. Det kan handla om att hantera konflikter och olikheter, bli bättre på att ge varandra feedback eller att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.

Utbildning

Medarbetarskap -en grundutbildning

Att ge och ta emot feedback

Effektiv teamutveckling

Hälsofrämjande medarbetarskap

Individuell coaching

Fungerande medarbetarskap består till stor del av färdigheter som man kan lära sig, öva och bli bättre på. Individuell coaching ger dig möjlighet att öva på det som är akutellt för Dig. I de coachande samtalen får du möjlighet att diskutera och analysera frågeställningar och eventuella problem liksom hjälp att komma fram till hur du kan göra annorlunda för att nå önskat resultat.  

När Emelie arbetar med coaching gör hon det utifrån samma förhållningssätt och inlärningspsykologiska metoder som vid KBT-samtal. 

För bokning eller frågor kontakta oss. Kontaktinformation hittar du på förstasidan.