Svåra samtal för chefer

– samtalsmetodik med fokus på känsliga ämnen

Har du skjutit upp vissa samtal med vissa medarbetare? Ja, vi är många som skjuter upp det svåra samtalen tills det inte går att skjuta upp längre. Detta trots att man vet att det inte blir lättare ju längre tid vi skjuter på det. 

Svåra samtal med medarbetare kan till exempel handla om att ge negativ feedback, att ge negativa besked, att hantera konflikter, att ta upp känsliga ämnen kring arbetsprestation eller att genomföra utvecklingssamtal. 

Svåra samtal handlar i de flesta fall om att vi önskar påverka medarbetaren och få hen att göra något annorlunda. Det kan handla om att man vill att medarbetaren ska uttala sig annorlunda i sociala medier, komma i tid till arbetsplatsen, använda deodorant eller sluta svara på mail på natten. 

I utbildningen inkluderas inlärningspsykologisk metodik för ge förståelse för vad som styr vårt beteende. Med OBM (Organizational Behavior Management) lär du dig hur du kan påverka dina medarbetares beteenden och inkludera det i dina samtal med medarbetarna, såväl i de enkla som i de svåra samtalen.

Kursdatum: Kursen ges som uppdragsutbildning. Kontakta oss för offert.

Plats: Göteborg

KursledareEmelie Wagner, leg. psykolog, med stor erfarenhet av ledarskap och samtalsmetodik. 

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill bli bättre på att genomföra svåra samtal. Fokus ligger på utmaningar kring samtalsmetodik som du i ledande roll möter. 

Ingår: Fika förmiddag och eftermiddag. Material och bilder från utbildningen i elektronisk form. Kursintyg lämnas efter närvaro och aktivt deltagande under utbildningsdagen. 

Kursavgift: Kontakta oss för offert.