Parterapi

I en parrelation stöter de flesta någon gång på problem som riskerar att försämra relationen och kanske leda till separation. Parterapi kan hjälpa er att öka förståelse och samarbete så att relationen kan växa och stärkas.

Det är vanligt att par upplever problem i relationen. Olikheter som i början kan upplevas som attraherande kan senare leda till missnöje och konflikter. Det kan handla om olika värderingar/prioriteringar kring barnuppfostran, ekonomi, behov av närhet och sex, behov av egen tid eller om hur hemmet ska skötas. Parterapi kan vara en hjälp när man inte hittar fungerande sätt att kommunicera kring sina olikheter och fastnar i konflikter. Det kan vara bra att få hjälp av någon utomstående, oberoende part, för att skapa nya öppningar för samtal och för att få hjälp med hur man kan göra för utveckla och stärka relationen. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) har visat sig ge goda resultat vid parterapi.

Hur det går till

Parterapin inleds vanligen med tre bedömningssamtal, ett gemensamt och därefter varsitt individuellt samtal. Vid fjärde samtalet träffas vi tillsammans för att gå igenom problem och målformuleringar liksom en plan för behandling. Vissa par upplever att dessa tre samtal är tillräcklig hjälp för dem för att jobba vidare själva medan andra vill fortsätta parterapin.

I parterapin arbetar man både med att öka förståelsen för den andre och nå en ökad acceptans för varandras olikheter liksom med att hitta nya sätt att kommunicera kring problemen. Även i de fall då det är klart att man som par kommer att gå skilda vägar kan parterapi användas för att samtala om det man behöver och få ett samarbete att fungera.

Gemensamma samtal är 60 minuter långa och kostar 1500 kr. De individuella bedömningssamtalen är 45 minuter långa och kostar 1200 kr. Du kan betala med kort på plats eller få en faktura per mail.

Hur du hittar till vår lokal

Vår terapimottagning finns i Annedal i Göteborg, nära Handelshögskolan.

Information om hur du kontaktar  oss hittar du på förstasidan.