Ledarskap

Bra ledarskap handlar om att göra rätt saker. Det som skiljer chefer åt är hur de agerar. Med rätt agerande kan chefer få medarbetare att bli motiverade, prestera bättre och må bättre. Våra utbildningar inom ledarskap handlar om att identifiera vilka nyckelbeteenden i ditt ledarskap som gör att du lyckas med att åstadkomma varaktiga förändringar. 

Ledarskapsutbildning

Hälsofrämjande ledarskap

Svåra samtal för chefer

Personligt ledarskap 

Beteendepsykologi för chefer

Coachande ledarskap

Ledarskapscoaching

Ledarskap består till stor del av färdigheter som man kan lära sig, öva och bli bättre på. Individuell coaching ger dig möjlighet att öva på det som är akutellt för Dig. I de coachande samtalen får du möjlighet att diskutera och analysera frågeställningar och eventuella problem liksom hjälp att komma fram till hur du kan göra annorlunda för att nå önskat resultat.  

När Emelie arbetar med ledarskapscoaching gör hon det utifrån samma förhållningssätt och inlärningspsykologiska metoder som vid KBT-samtal. 

För bokning eller frågor kontakta oss. Kontaktinformation hittar du på förstasidan.