Kursdag i stresshantering

Signalerna på stress kan vi alla känna igen: bollarna vi jonglerar tappas, tankarna från dagen fortsätter när vi försöker somna, vi blir lättirriterade, glömmer saker, får svårt att koncentrera oss och fatta beslut. Fysiska symptom kommer med spända axlar, högt blodtryck, krånglande mage och hjärtat slår snabbare.

Vill du få redskap att hantera stress bättre? Vi erbjuder denna kursdag i stresshantering under vilken du inte enbart får teoretisk kunskap med det senaste från forskningen utan där du även får praktisk övning i hur du kan hantera stress och öka återhämtning.

Kursen hålls mestadels utomhus och med inslag av någon enkel aktivitet så som kajak eller kanotpaddling eller en promenad i naturen. Vi väljer en aktivitet som passar dagens väder.

Vi ser till att du får en rolig, avkopplande och lärorik dag med interaktion och utbyte med andra som också vill lära sig mer om stresshantering.

Exempel på frågeställningar som vi jobbar med under dagen:

  • Vad är stress?
  • Måste stress vara farligt?
  • Vilka varningssignaler finns?
  • Hur kan man förebygga stress?
  • Hur kan man hantera stress?
  • Vad är återhämtning?
  • Finns det positiv stress?

Kursdatum: Vt 2018, kursdatum kommer. 

Vi håller även denna kurs som updragsutbildning för grupper. Hör av dig till oss för tillgänglighet och offert.

Plats: Någonstans i Göteborgs närområde.

KursledareEmelie Wagner, leg. psykolog, med stor erfarenhet av utbildning inom stresshantering. Emelie arbetar dagligen med stress och stresshantering. Hon utbildar chefer, medarbetare och privatpersoner i stresshantering. Hon har arbetat med stresshantering i primärvården, inom företagshälsovården och på specialistmottagning för stressrelaterad ohälsa.

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill bli bättre på att hantera stress i vardagen. 

Ingår: Fika och lunch ingår. Material och bilder från utbildningen i elektronisk form. Kursintyg lämnas efter närvaro och aktivt deltagande under utbildningsdagen. 

Kursavgift: 3800 kr exkl moms