KBT-samtal

KBT-samtal kan hjälpa dig att göra förändringar och på så sätt öka handlingsfrihet i ditt liv. Du kan komma till mig för att få hjälp med till exempel stress, ångest, oro, nedstämdhet, relationsproblem, sömnproblem eller vid svåra situationer såsom kris, sorg eller långvarig smärta

Hur går det till?

KBT-samtal kan hjälpa dig att göra förändringar och på så sätt öka handlingsfrihet i ditt liv. Du kan komma till mig för att få hjälp med till exempel ångest, oro, nedstämdhet, depression, stress, sömnproblem eller vid svåra situationer såsom kris, sorg, relationsproblem eller långvarig smärta.

Du måste inte ha svåra problem för att få ut något av KBT-samtal. Du kan använda samtalen för att få hjälp att bli bättre på något. Till exempel bli bättre på att samtala, att bli mer närvarande eller hålla motivationen till träning.

Sekretess och skydd
När du kommer till oss för KBT har du samma skydd som i övrig hälso-sjukvård. Tystnadsplikt och sekretessregler gäller självklart. Journaler finns som du äger och har rätt att se.

Ansvarsförsäkring finns och min verksamhet är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Till IVO kan du vända dig om du skulle vara missnöjd eller undrar om vårdgivaren har gjort rätt.

Tidsbokning och priser
Individuella samtal är 45 minuter långa och det kostar 1200 kr. Du kan betala med kort på plats eller få en faktura per mail. För tidsbokning maila till emelie@solidskills.se eller ring Emelie på telefonnummer 0739-266769.

Vad kan du få hjälp med?

Jag vill börja med att förstå vad som gör att du söker hjälp. Förutom att tydliggöra problemen är det viktigt att vi klargör vilken förändring du önskar nå. Ju tydligare mål desto lättare blir det att se till att samtalen leder dig i önskad riktning.

Vi kommer fram till vad du behöver träna på att göra annorlunda i din vardag. Att göra förändringar är inte lätt men det är fullt möjligt. Man behöver öva för att det ska fungera och träningen kan faktiskt liknas vid annan träning såsom att lära sig spela ett instrument eller träna inför ett lopp. Kanske vet du redan nu vad du borde göra annorlunda men har ändå svårt att få det gjort. Då kommer vi att koncentrera oss mer på vad som vidmakthåller problemen.

Syftet med KBT-samtalen är att du lär dig strategier för att hantera ditt aktuella problem men även får verktyg som kan hjälpa dig att hantera liknande problem framöver.

Hur du hittar till oss

Vår KBT-mottagning finns i i Annedal i Göteborg, nära Handelshögskolan. 

Kontaktuppgifter hittar du på förstasidan.