Hälsofrämjande ledarskap – från vision till handling

– en praktisk utbildning i 4 moduler

Många chefer vet inte hur stort inflytande de har över medarbetarnas trivsel och mående. Forskningen idag visar att vad chefen gör och förmedlar, både direkt och indirekt, har mycket stor påverkan på hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö. I denna utbildning får du verktyg för att använda den potential som finns i ledarskapet för att förändra den psykosociala arbetsmiljön i en positiv riktning. Det är detta som ofta kallas hälsofrämjande ledarskap.

Trots mer kunskap fortsätter den psykiska ohälsan och medföljande sjukskrivningar att öka. Samtidigt ökar kraven på arbetsgivare och ledare på att arbeta förebyggande och ta ett allt större ansvar för både förebyggande insatser i arbetsmiljö och rehabilitering. Som chef har man ofta många bollar i luften, man ska fatta snabba beslut och vara tillgänglig för många behov. Det kan göra att vardagen känns splittrad och händelsestyrd och att det är svårt att hinna med det mer långsiktiga arbetet. Vi ger dig verktyg för att bättre klara denna utmaning.

I utbildningens 4 moduler fokuserar vi på olika aspekter av hur man stärker chefens roll i det hälsofrämjande arbetet genom att använda psykologiska verktyg och kunskap.

Kursledarna är psykologer med stor erfarenhet av utbildningsinsatser i ledarskap och hälsa inom arbetslivet.

Kursdatum: Kursen ges som uppdragsutbildning. Kontakta oss för offert.

Plats: Psykologi med mera, Första Långgatan 21, vån 6, Göteborg.

Arrangörer: Kursen arrangeras av Solid Skills i samarbete med Psykologi med mera.

Kursledare:
Ingrid Almgren Sjölander, från Psykologi med mera, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi med erfarenhet som personalansvarig chef och ledare samt långvarig erfarenhet som utbildare och handledare. Läs mer om Psykologi med mera på http://www.psykologimedmera.se/

Emelie Wagner, från Solid Skills, leg. psykolog med stor erfarenhet av förebyggande hälsoarbete bland annat från företagshälsovård samt med lång erfarenhet av ledarskapsutbildning och förändringsarbete. Läs mer om Solid Skills här http://solidskills.se/

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om att arbeta aktivt med hälsofrämjande ledarskap.
Ingår: Fika förmiddag och eftermiddag. Chefspärmen med råd, tips och stöd från utbildningen delas ut vid avslut. Kursintyg på Hälsofrämjande ledarskap i praktiken lämnas efter närvaro och aktivt deltagande på utbildningens 4 moduler.

Kursavgift: Kontakta oss för offert.

Bokning görs på www.psykologimedmera.se

DAG 1

Modul 1: Chefsuppdraget & hälsoarbetet

Vi introducerar chefens roll och möjligheter i hälsoarbetet.

 • Chefens roll som motiverande kraft i verksamheten.
 • Vår relationella hjärna och vårt stenåldersnervsystem – fakta och råd om arbetsmiljö hämtat från neurovetenskap.
 • Modell för psykisk hälsa – hur vet man när man mår bra? Och när ens medarbetare gör det.
 • Hur kan ”nya” AFS:en AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö bidra till ert hälsoarbete? Vi går igenom det mest centrala och bryter ned detta till praktiska verktyg som fungerar i vardagen.

Modul 2: Stresshantering – finns stress på den hälsosamma arbetsplatsen?

Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Förutom att hantera egen stress ingår det i chefsuppdraget att vara lyhörd och hjälpa medarbetare med stressproblematik. Vi börjar med att räta ut några frågetecken och går sedan över till handfasta råd:

 • Hälsosam stress – finns det?
 • När är stress farligt?
 • Vad man kan göra för att förebygga negativ stress?
 • Konkreta verktyg för att hantera stress bättre
 • Åtgärder när chefen inte räcker till

DAG 2

Modul 3: Svåra och lätta samtal på den hälsofrämjande arbetsplatsen

Att arbeta aktivt med arbetsrelationer i det förebyggande arbetet och i de svåra samtalen – tips och råd från psykologin. Vi går igenom:

 • Modell för samtalsteknik som lugnar starka känslor och öppnar ”mottagarplatsen” hos dina medarbetare – och hos dig själv
 • LUFT-modellen i praktiken
 • När ska man ingripa och ”störa” någon som mår dåligt?
 • Modeller för att ta hand om sig själv som chef.

Modul 4: Från vision till praktisk handling – från att vilja något till att göra det

Med övningar och modeller ger vi dig möjlighet att formulera visioner och värderingar för ditt hälsofrämjande ledarskap. Du får lära dig hur värderingar kan fungera som en kompass med vilken du kan ”ta ut kurs” och ”orientera dig” i vardagens många beslut. Det kan ge ditt ledarskap en viktig upplevelse av sammanhang och mening.

Vi kommer sedan att ta steget vidare och visa hur visioner och värderingar måste översättas till konkreta beteenden för att bli användbara. Med hjälp av forskning från inlärningspsykologin visar vi vad som styr människors beteenden och hur du kan arbeta för att omsätta dina visioner kring hälsofrämjande ledarskap i praktisk handling.

 • Värderad riktning i ditt chefskap – vem vill du vara som chef?
 • Förändringsarbete baserat på tillämpad beteendeanalys – att sätta in kraften där den gör skillnad.