Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi följer EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

På hemsidan lagras inga personupppgifter.

Genom att maila eller genomföra kursanmälan, bokning av tjänst eller övrigt köp samtycker du till att Solid Skills AB behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är fakturering samt att kunna löpande sända kurs- och produktinformation.

Du har rätt att ta tillbaka samtycket i efterhand utan att återtagandet påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett dessförinnan.

Behandling av personuppgifter vid hälso- och sjukvård

Solid Skills AB bedriver även privat hälso- och sjukvård. Legitimerade psykologer är skyldiga att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande av behandling, utredning och individuell rådgivning. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos oss dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen. Vi kommer även att använda relevanta uppgifter för fakturering.