Fokuserad ACT (FACT) Göteborg 30 aug–1 sep 2017

– tillämpning och implementering

Under tre dagar får du möjlighet att träna dina färdigheter i att utföra FACT för den breda målgrupp som förekommer såväl inom primärvård, företagshälsovård som inom psykiatri. I kursen ingår även hur FACT kan implementeras på arbetsplatsen och integreras i teamarbete för att fungera optimalt. Under dagarna varvas föreläsning med demonstrationer, rollspel och diskussioner. 

Fokuserad ACT använder sig av kärnkomponenter från inlärningspsykologi och ACT. I utbildningen ingår grundläggande teori kring beteendeanalys och ACT.

Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete bedriver förändringsinriktade eller terapeutiska samtal. Exempelvis psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer m fl.Kursen hålls av leg psykologer Emelie Schröder och Mattias Myrälf. Baserade i olika delar av landet har både Mattias och Emelie många års erfarenhet av att arbeta med FACT inom primärvården. Båda utbildar och handleder i metoden liksom med att stötta verksamheter vid implementering av FACT.

Pris: 6600 kr exklusive moms. Priset inkluderar lunch och fika samt handouts och arbetsmaterial. Anmälan är bindande.

Tid: 09-16 samtliga dagar.


Plats: Konferenslokalen ligger vid Önnereds Brygga med utsikt över Göteborg södra skärgård, ca 10 km sydväst om centrala Göteborg.

Adress: Önnereds Bryggväg 95. OBS, lokalen är inte handikappanpassad.

Om du har frågor hör av dig till Emelie via mail emelie@solidskills.se eller ring 0739-266769

Välkommen till tre lärorika dagar.

Bokningen är bindande
Jag förstår att bokningen är bindande

Bokningsbekräftelse kommer per epost.