Fokuserad ACT (FACT) Göteborg

– tillämpning och implementering på vårdcentral

Under tre dagar får du möjlighet att träna dina färdigheter i att utföra FACT för den breda målgrupp som man möter på en vårdcentral. Fokuserad ACT använder sig av kärnkomponenter från inlärningspsykologi och ACT. I utbildningen ingår grundläggande teori kring beteendeanalys och ACT.

I kursen ingår hur FACT kan implementeras på arbetsplatsen och integreras i teamarbete för att fungera optimalt. Du kommer att få en metod för att arbeta med förändringsarbete på organisationsnivå som bygger på OBM (Organizational Behavior Management). OBM kan förenklat beskrivas som inlärningspsykologi tillämpat på organisationsnivå. Med en strukturerad metod kommer du att kunna förmedla för din ledning vad som behövs för att kunna implementera FACT.

Vårdcentralen används som kontext för exempel men metoden och det du lär dig under kursen kan självklart tillämpas i andra kontexten såsom företagshälsovård, andra vårdkontexter, kommunala verksamheter och så vidare. 

Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete bedriver förändringsinriktade eller terapeutiska samtal såsom psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m fl.

Under dagarna varvas föreläsning med rollspel och diskussioner.

Kursen hålls av leg psykolog Emelie Wagner. Emelie har många års erfarenhet av att arbeta med FACT inom primärvården men har även implementerat metoden i andra kontexter. Hon utbildar och handleder i FACT liksom hjälper organisationer att implementera metoden.

Pris: Kontakta oss för offert.

Tid: Just nu finns ingen öppen kurs planerad. Kursen kan alltid ger som uppdragsutbildning, vid intresse kontakta oss. 

Plats: Vi har konferenslokal som ligger vid Önnereds Brygga med utsikt över Göteborg södra skärgård, ca 10 km sydväst om centrala Göteborg. Lokalen är dock inte handikappanpassad.

Om du har frågor hör av dig till Emelie via mail emelie@solidskills.se eller ring 0739-266769