Hands - Counselling and Support

Ledarskap består till stor del av färdigheter som man kan lära sig, öva och bli bättre på.

I de coachande samtalen får du möjlighet att diskutera och analysera frågeställningar och eventuella problem liksom hjälp att komma fram till hur du kan göra annorlunda för att nå önskat resultat.
Ledarskap består till stor del av färdigheter som man kan lära sig, öva och bli bättre på. När Emelie arbetar med ledarskapscoaching gör hon det utifrån samma förhållningssätt och inlärningspsykologiska metoder som vid KBT-samtal.
Du får ett forum att diskutera och analysera frågeställningar och eventuella problem liksom hjälp att komma fram till hur du kan göra annorlunda för att nå önskat resultat.
För bokning eller frågor kontakta oss. Kontaktinformation hittar du på förstasidan.