Beteendepsykologi för chefer

Har det hänt dig att folk inte gjort som du sagt åt dem att göra? Att de inte följt de riktlinjer ni satt upp? 

Den här två-dagars utbildningen ger dig metoden som gör att du kan hjälpa andra och dig själv att lyckas med önskvärda beteendeförändringar. Det handlar om hur du kan påverka ditt och andras beteenden på ett positivt sätt. 

Den här utbildningen handlar om hur; hur du som chef ska göra för att åstadkomma varaktiga förändringar i din verksamhet. I många verksamheter har man arbetat med värderingar men det har ändå inte lett till några större förändringar i hur folk beter sig på arbetsplatsen. 

OBM (Organizational Behavior Management) är den evidensbaserade metod som utbildningen bygger på. OBM är inget nytt utan har funnits som forskningsfält sedan 70-talet. Det som är nytt är att intresset för OBM inom ledarskapsutveckling har ökat senaste åren och fler har förstått hur metoden kan ge dem möjlighet att få bra utbildning att leda till varaktiga förändringar. Några har kallat OBM för den sista pusselbiten, den som gör att ny kunskap leder till faktisk förändring.

Utbildningen innehåller: 

  • Grundläggande färdigheter i kommunikation och perspektivtagande
  • Grundläggande färdigheter i problemlösning
  • Strategi för att hantera andras problem
  • Beteendefokus
  • Konsekvensstyrning
  • Vetenskapligt förhållningssätt
  • Handlingsplan för förändringsarbete

Kursdatum: Kursen omfattar två heldagar. Ges som uppdragsutbildning. Kontakta oss för offert. 

Plats: Göteborg

KursledareEmelie Wagner, leg. psykolog, med stor erfarenhet av utbildning inom ledarskap och förändringsarbete. 

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill bli bättre på att åstadkomma verkliga och varkaitga förändringar i er verksamhet.  

Ingår: Fika förmiddag och eftermiddag. Material och bilder från utbildningen i elektronisk form. Kursintyg lämnas efter närvaro och aktivt deltagande under utbildningsdagen. 

Kursavgift: Kontakta oss för offert.